Dergi Hakkında

Türkeri Dil ve Edebiyat Dergisi, dil, edebiyat, iletişim, sinema, folklor, kültür, çeviribilim, dil ve edebiyat öğretimi alanında, 2023 yılında 3023-6177 E-ISSN numarasıyla  yayın hayatına başlamıştır. Türkeri, akademik, bilimsel, incelemeye ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı uluslararası hakemli, açık erişimli bir dergidir. Türkeri, asıl yazılışı Turquerie (okunuşu: Türköri) olan Türk âdetlerinin, davranış ve geleneklerinin Avrupalılar tarafından taklit edildiği önemli bir akımdır. 16. yüzyılda özellikle Fransızların Türk kültüründen etkilenmesiyle başlayan akım o dönemde Osmanlı Devleti’nin sanat ve edebiyattaki gücünü de göstermiştir. 18. yüzyıla doğru bütün Avrupa’yı etkisi altına alan akım Avrupalıları Osmanlı gibi giyinmeye ve süs sanatlarında Osmanlı desenlerini kullanmaya yöneltmiştir. Bu akım birçok ülkede ise sosyal statü göstergesi ve zenginlik işareti olarak tezahür etti. Bugün dünyanın en uzak coğrafyalarında bile bu akımdan kalan kültürel ve toplumsal izleri görmek mümkündür. Böylesine güçlü kültürel ve sosyal bir geçmişin bir taşıyıcısı olan Türkçenin de geçmişten günümüze hangi alanlara sirayet ettiğini , hangi coğrafyalarda konuşulduğunu ve Türk imgelerini nerelere yaydığını bu bilimsel dergi aracılığıyla açığa çıkarmaya ve okurlarıyla buluşturmaya çalışacağız.

Yeni Sayı

Cilt 2023 Sayı 1 (1): Türkeri Dil ve Edebiyat Dergisi
Tüm Sayıları Göster